papegaaienkennis: ziekte en gezondheid

kropverzuring:

 

Kropverzuring kan voorkomen bij kuikens die met de hand gevoerd worden.
Voert men het kuiken pap terwijl er nog oud voer in de krop zit is het mogelijk dat dat oude voer in de krop achterblijft en hard wordt.
Door regelmatig de krop te voelen kan men er achter komen of er mogelijk voer achtergebleven is.
Vaak weet je dan bijtijds dat er wat voer achtergebleven is en kan je door het geven van lauwwarm water en een lichte kropmassage eenvoudig erger voorkomen.

Zit er reeds langere tijd oud voer in de krop dan wordt dat op den duur zuur.
In dat oude voer vormen zich ongewenste bacteriën die dodelijk voor je papegaai kunnen zijn.
Wanneer je het kuiken dagelijks meerdere malen met de hand voert is het heel belangrijk er op toe te zien dat je papegaai pas voer krijgt als de krop helemaal leeg is.
In ieder geval is het verstandig de papegaai minstens één maal per dag flink om voer te laten bedelen om er zeker van te zijn dat de krop ook daadwerkelijk leeg is.

Stelt men bij de papegaai kropverzuring vast dan moet men iets ondernemen.
Kook een halve liter water waarin één theelepel zout is opgelost.
Laat het afkoelen tot het handwarm is en zorg dat de papegaai flink wat van deze lauwwarme zoutoplossing naar binnen krijgt.
Sommige kwekers doen dat met een kropnaald, maar daar moet men wel handigheid in hebben. 
Nu er aardig wat van de oplossing in de krop zit kan men de krop gaan masseren.
Masseer de krop van beneden naar boven zodat het achtergebleven voer in de krop goed vermengd wordt met de zoutoplossing.
Houdt daarna het bekje van de vogel omlaag en masseer nu de kropinhoud voorzichtig via het bekje naar buiten.
Is de krop leeg spoel dan op dezelfde wijze de krop nog eens na.
Hierna kan men weer voorzichtig gaan beginnen met voeren.

Ook wordt wel eens geadviseerd de papegaai een grotere hoeveelheid lauwwarme brandnetelthee te laten slikken.
Daarna de krop licht van beneden naar boven masseren zodat het verzuurde voer goed vermengd wordt met de thee.
Wacht twee uur en controleer dan of de krop leeg is. Herhaal eventueel deze handeling als de krop dan nog niet leeg is.

Een minder elegante oplossing is om met behulp van een oude injectiespuit (zonder naald) en een lang fietsventieslangetje de krop leeg te zuigen.
Geef het kuiken eerst een lauwwarme zoutoplossing, masseer de krop van beneden naar boven.
Laat dan het kuiken het slangetje inslikken en zuig met de injectiespuit de krop leeg.
Herhaal de handeling zodat de krop goed schoongespoeld is.

Een oplossing van druivensuiker in lauwwarm water is na het spoelen van de krop een heel goede lichte maaltijd die de vogel weer extra energie geeft.

 

     
zieke papegaai