tips: wetenswaardigheden

 

kaarsen, verf, geurstoffen enzovoorts:

 

Kaarsen, geurkaarsen, olielampjes en wierook eigenlijk overal waar iets brandt of verbrand wordt zorgt voor een vervuiling van de omgevingslucht.
De vraag is natuurlijk hoeveel rook er in welke omgeving geproduceerd wordt.
Een kaarsje branden in de buitenlucht geeft nauwelijks belasting maar 100 kaarsen in een kerk geven een duidelijk meetbare belasting van de lucht die zelfs op den duur schadelijke gevolgen kunnen hebben op mensen die regelmatig daarmee geconfronteerd worden.

In katholieke kerken zijn waarden van het schadelijk fijnstof gemeten van 220 microgram per meter en dat is maar liefst 4 keer zoveel als de maximaal wettelijk toegestane hoeveelheid. Deze fijnstof werd voor een groot deel geproduceerd door het branden van kaarsen en wierook.
De meetwaarden van fijnstofconcentraties in kerken waar geen kaarsen en wierook werden gebruikt waren vrijwel nihil.

Wellicht is het branden van een enkel kaarsje in de huiskamer niet zo een ontzettende belasting voor de omgeving, zeker niet als de huiskamer ook regelmatig gelucht wordt. De kwaliteit van de kaars is wel heel bepalend!
Hetzelfde geldt voor geurkaarsen en wierook, dat alles is beslist niet zoín drama, maar gebruik het met mate in je woon- en werkomgeving en zorg bovendien voor een goede ventilatie. Dagelijks een kaars branden is al snel teveel, zorg dan echt voor een heel goede ventilatie!
Daarbij wordt ook regelmatig gewaarschuwd voor wierook en geurkaarsen die hun aroma door toevoegingen van chemische stoffen hebben verkregen. (vaak de goedkopere soorten)

De vraag dus of het branden van wierook en kaarsen schadelijk is voor je kromsnavel moet met ja beantwoord worden.
Maar brand je een enkele keer wat wierook of een kaarsje in een goed geventileerde ruimte dan zal de schade die daardoor mogelijk ontstaat uiterst minimaal zijn.
Door het regenererende vermogen van de vogel zal de schade wellicht na enige tijd volledig tenietgedaan worden.
Hetzelfde geldt volgens mij ook als je visite een enkel keertje een sigaret in de omgeving van de vogel rookt.

De informatie die te vinden is over bio-ethanol gel, mits van goede kwaliteit, is zeer gunstig.
Deze gel in gelpotten kan men zonder rookafvoer binnenshuis verbranden en de verbrandingsresten bestaan voornamelijk uit CO2 en H2O hetgeen overeenkomt met wat wij normaal uitademen.
Lees wel heel goed de gebruiksaanwijzing! Gevaarlijk kan het worden als de brandende gelpot omvalt!

Open vuur altijd gevaarlijk!
Iets anders is natuurlijk het gevaar van ďopen vuurĒ in de omgeving van de papegaai en andere huisdieren.
Daar gebeuren nog regelmatig ongelukken mee, dus wees daar altijd alert op! Laat nooit een huisdier los in een omgeving waar open vuur is.


Etherische olie ....    oppassen!

Een etherische olie is een vloeibaar plantenextract met een geconcentreerde geur.
Een etherische olie kan ook gemaakt zijn van giftige planten!
Verder is de naam "etherische olie" niet wettelijk beschermd, er zijn ook heel wat etherische oliŽn in de handel die chemisch bereid zijn.
Daarom kan men wel stellen dat men uiterst voorzichtig om dient te gaan met etherische oliŽn. 
Direct contact met de ogen en de huid dient men zonder meer te vermijden en er zijn etherische oliŽn die de ademhalingswegen kunnen irriteren en zelfs beschadigen.
Ook allergische reacties zijn bij gebruik van sommige etherische oliŽn geen onbekend verschijnsel. 
Natuurlijk zijn er ook zat etherische oliŽn in de handel die, indien op de juiste manier gebruikt, weinig of geen schade aanrichten.
Maar heel weinig etherische oliŽn mogen vermengd worden met voedsel of drank.
Kortom, confronteer je papegaai maar liever niet met etherische oliŽn of je moet er echt volledig van overtuigd zijn dat de olie die je wilt gebruiken echt onschadelijk is.

Potpourri
Een goede eerlijke potpourri verspreidt een geur in de omgeving die over het algemeen geen irritaties opwekt.
Maar ook bij de potpourri gelden de gelijke waarschuwingen als beschreven bij de etherische oliŽn. Dus altijd oppassen!

Parfum,
Parfum spuiten op de papegaai is schadelijk! Ook de kooi, de tralies of het voer van de papegaai met parfum bespuiten is een foute zaak.
Het parfumluchtje dat de mens eventueel verspreidt is in principe niet schadelijk voor de papegaai, mits het niet zojuist is opgespoten.

Chloordampen, dampen van vluchtige stoffen en verfdampen richten wel degelijk schade aan zowel bij mens als bij dier.
Te hoge concentraties van vluchtige stoffen kunnen zorgen voor een tijdelijke roes en zelfs een blijvende hersenbeschadiging veroorzaken.
Ook de longzakken van je kromsnavel kunnen hierdoor ernstig beschadigd worden.
Kortom werk je met deze stoffen zorg dan dat de papegaai in een schone omgeving ondergebracht wordt en zie toe dat er heel goed geventileerd wordt.
Wil je verven dan kan je wellicht beter een verf op waterbasis gebruiken.

Teflondampen,
Tja, wellicht ten overvloede hier toch nogmaals de waarschuwing voor teflondampen.
De menselijke longen kunnen teflondampen vrij goed verwerken, maar voor de papegaai is dat een heel andere zaak.
In de praktijk is reeds menig papegaai gestorven aan de gevolgen van het inademen van teflondampen die vrij kwamen bij het verhitten van pannen met een teflonlaag. Deze dampen komen reeds vrij bij normaal gebruik! Vooral oppassen als de pannen nog weinig gebruikt zijn!
Dus pas op met teflon, moet je onverhoopt toch met een dergelijke pan werken, zorg dan dat er geen papegaai in de buurt is en ventileer heel goed!
 


 

     
wetenswaardigheden

(